Neonbrand Wmubftdgeyc Unsplash

Modelcontract TotalEnergies Power & Gas Nederland B.V.

 

Het modelcontract is een standaard energiecontract dat bij iedere energieleverancier wordt aangeboden. De tarieven in dit contract zijn variabel, ze worden ieder half jaar gewijzigd (op 1 januari en 1 juli). Alle andere contractvoorwaarden zijn gelijk. U kunt de modelcontracten van verschillende energieleveranciers dus eenvoudig vergelijken.

Leveringstarieven Modelcontract elektriciteit

(Geldig van 01-07-2022 t/m 31-12-2022)

Afnamecategorie1 Continu Tarief2 Overheidsheffingen3 2022 Totaaltarief
  € per kWh (excl. BTW) € per kWh (excl. BTW) € per kWh (incl. EB, ODE en BTW)
E1A & E2A 0,40982 0,08853 0,60301


Tarieven voor levering van elektriciteit (Normaal/Dal)

Continu Tarief2 Dal Tarief4 Overheidsheffingen3 Normaal 2022 Overheidsheffingen3 Dal 2022 Totaaltarief Normaal Totaaltarief Dal
€ per kWh (excl. BTW)   € per kWh (excl. BTW) € per kWh (excl. BTW) € per kWh (incl. EB, ODE en BTW)  
0,42967 0,38855 0,09282 0,08393  0,63222 0,57171

 

Vaste leveringskosten per aansluiting

€ per maand  (excl. BTW) € per maand  (incl. BTW)
5,99 7,25
1Afnamecategorie: uw afnamecategorie is bepaald aan de hand van uw verbruik en uw elektriciteitsmeter:
E1: Afnemers met een doorlaatwaarde kleiner of gelijk aan 3x25 Ampère
  • E1A: enkeltarief
  • E1B: dubbeltarief nachtstroom 7-23
  • E1C: dubbeltarief avondstroom 7-21
E2: Afnemers met een doorlaatwaarde boven 3x25 Ampère tot en met 3x80 Ampère
  • E2A: enkeltarief
  • E2B: dubbeltarief

2 Het leveringstarief is gebaseerd op een enkel tarief, waarbij u, ongeacht het moment van de dag, hetzelfde leveringstarief betaalt.

3 Het tarief vermeld onder “Overheidsheffingen 2022” is gebaseerd op de tarieven voor energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) in de eerste schijf (tot 10.000 kWh). Voor meer informatie kunt u terecht op onze website (https://www.energie.totalenergies.nl/toeslagen) of de website van de Belastingdienst.

Van 1 juli 2022 t/m 31 december 2022 geldt er een tijdelijk btw-tarief van 9%. Dit berekenen we automatisch door op uw jaarnota. Bovengenoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW.


4 Uw verbruik in de daluren (op werkdagen van 23:00/21:00-07:00, in de weekenden en op nationale feestdagen) wordt afgerekend tegen het Dal-tarief. Uw verbruik in de piekuren (op werkdagen van 07:00-21:00/23:00) wordt afgerekend tegen het Normaal-tarief.

 

Leveringstarieven Modelcontract gas

(Geldig van 01-07-2022 t/m 31-12-2022)

Afnamecategorie1 Leveringstarief2 Overheidsheffingen3 2022 Totaaltarief
  € per m3 (excl. BTW) € per m3 (excl. BTW) € per m3 (incl. EB, ODE en BTW)
G1A & G2A 1,87525 0,56283 2,95007

 

Vaste leveringskosten per aansluiting

€ per maand  (excl. BTW) € per maand  (incl. BTW)
5,99 7,25

 

Het genoemde totaaltarief is inclusief de regiotoeslag, energiebelasting (EB), opslag duurzame energie (ODE) en exclusief de kosten voor uw regionale netbeheerder.

1 Afnamecategorie: uw afnamecategorie is bepaald aan de hand van uw verbruik en uw gasmeter:

  • G1A = Uw standaard jaarverbruik is kleiner dan 5.000 m3 (n) en uw gasmeter is kleiner of gelijk aan G6
    G2A = Uw standaard jaarverbruik is groter dan 5.000 m3 (n) en uw gasmeter is kleiner of gelijk aan G25

2 Het leveringstarief is inclusief de regiotoeslag.  

3 Het tarief vermeld onder “Overheidsheffingen 2022” is gebaseerd op de tarieven voor energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) in de eerste schijf (tot 170.000 m3 (n; 35,17)). Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.


Teruglevering van elektriciteit en terugleververgoeding

U mag de door u verbruikte elektriciteit tegen de door u teruggeleverde elektriciteit tegen elkaar wegstrepen op jaarbasis (“salderen”) tegen hetzelfde tarief als het tarief dat u betaalt voor de levering van elektriciteit per eenheid kWh (inclusief btw, opslag duurzame energie en energiebelasting). Indien u meer elektriciteit opwekt dan u verbruikt, dan ontvangt u hiervoor een vergoeding. Deze vergoeding heeft dezelfde hoogte als het tarief dat u betaalt voor de levering van elektriciteit per eenheid kWh (incl. btw en excl. energiebelasting, opslag duurzame energie).